Recent Content by Black Dang

  1. B

    Tài Liệu Giáo trình chơi nhạc Blue bằng đàn Guitar

    HI Ad, cám ơn bạn đã share tài liệu quí này. Bạn có link MP3 hay CD kèm theo sách này không vậy?
Bên trên