Đàn Bầu Nâng Cao

Staff member
Cuốn "Đàn Bầu Nâng Cao" tiếp tục giới thiệu những phần kỹ thuật còn lại với trình độ cao hơn, có hệ thống tiếp nối từ căn bản đến nâng cao một cách chặt chẽ. Nếu bạn nào chưa qua quyển căn bản thì quyển nâng cao này đối với bạn sẽ có những khó khăn nhất định.

You do not have permission to view link Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.


Danbaunangcao.PNG
 
Bên trên