Tài Liệu Giáo trình chơi nhạc Blue bằng đàn Guitar

Staff member
Tài liệu Chơi nhạc Blue bằng đàn Guitar được biên soạn cho những người có kiên thức cơ bản về hợp âm trước khi bắt đầu sẽ rất có ích, song những người mới học cũng có thể sử dụng tập sách này. Tài liệu đề cập đến kỹ thuật chơi chính và chơi nhịp cùng với các thành phần cần thiết như quay lai, luyến ngắt, luyến nốt và rung.

guitar-tab-sheet-hop-am-ebook-choi-nhac-blue-bang-dan-guitar.jpg

You do not have permission to view link Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
 
Tài liệu Chơi nhạc Blue bằng đàn Guitar được biên soạn cho những người có kiên thức cơ bản về hợp âm trước khi bắt đầu sẽ rất có ích, song những người mới học cũng có thể sử dụng tập sách này. Tài liệu đề cập đến kỹ thuật chơi chính và chơi nhịp cùng với các thành phần cần thiết như quay lai, luyến ngắt, luyến nốt và rung.
 
Bên trên