Tài Liệu Giáo trình hòa âm truyền thống

Staff member
Trong âm nhạc, hòa âm xem xét quá trình trong đó tổng hợp của các âm thanh riêng lẻ, hoặc là sự chồng chất của âm thanh, được phân tích bằng thính giác. Thông thường, điều này có nghĩa là sự đồng thời xuất hiện tần số, cao độ (âm, nốt) hoặc hợp âm.

Nghiên cứu về sự hòa âm bao gồm các hợp âm và tiến trình xây dựng và hợp âm của chúng và các nguyên tắc kết nối chi phối chúng.

Hòa âm thường được cho là đề cập đến khía cạnh "dọc" của âm nhạc, như được phân biệt với dòng giai điệu, hay khía cạnh "ngang".

HoaAmTruyenThong.jpg

You do not have permission to view link Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
 
Bên trên