Tài Liệu Giáo trình tự học căn bản Tây Ban Cầm

Staff member
Tài liệu Tự học căn bản Tây Ban Cầm sẽ giúp các bạn mới bắt đầu chơi đàn đạt được sự hiểu biết thấu đáo từ căn bản trong những mục tiêu sau đây: Lý thuyết của cần đàn, tìm hiểu và thực hành âm giai, sự đệm đàn và độc tấu. Đây là một Tài liệu hay dành cho bạn trẻ muốn tự tìm hiểu về nhạc cụ này.tu-hoc-tay-ban-cam.jpg

You do not have permission to view link Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
 
Bên trên