Cần Mua Giup mình chọn đàn với mọi người

Mình mới học đàn do tay mình ngắn và to nên dù cố bấm 3 ngăn đầu vẫn bị chạm tiếng nghe k chuẩn, cố nghiêng tay thì mới được. a e cho mình hỏi có loại đàn nào mà khoảng cách các dây xa tí để người tay thô lớn có thể dể sử dụng không? thank! a e
 
Bên trên