Cần Mua Nên mua Fender CD-60SCE hay Epiphone AJ-220SCE

Tình hình là bây giờ e đang muốn lên đời cây guitar của mình. Tham khảo thì thấy có 2 dòng e thích nhất là Fender CD-60SCE và Epiphone AJ-220SCE. Cho hỏi e nên chon cây nào? Sẵn hỏi luôn rằng EQ của cây Epiphone có thu dc tiếng đập thùng không?
 
Bên trên