Tài Liệu Tự Đặt Hợp Âm Cho Đàn Guitar và Organ - Tập 2

Staff member
Trong cuốn Tập 1 chúng ta đã tìm hiểu về nhịp, quãng và hợp âm cùng cách sử dụng cơ bản. Trong tập 2 này chúng ta sẽ đi sâu nghiên cứu kỹ các phần: Giọng - cấu tạo của một ca khúc. Với nội dung gồm 3 phần được sắp xếp theo trình tự như sau:
  • Phần 5: Giọng (Ton - Âm thể)
  • Phần 6: Cấu tạo của một ca khúc
  • Phần 7: Những tác phẩm nước ngoài thích hợp với Guitar và Organ
Hy vọng cuốn sách này sẽ giúp bạn đọc có thể tự đặt hợp âm cho đàn Guitar và Organ.

You do not have permission to view link Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.


Guitar_organ2.jpg
 
Bên trên